mieszkanie na wynajem
Новости

Na co uważać przy wynajmie mieszkań i pokoi?

Migracja za nowymi możliwościami zawodowymi jest naturalnym procesem wynikającym m.in. z chęci polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej. W zależności od państwa, ludzie przeprowadzają się kilka lub kilkanaście razy w ciągu życia. Zmieniając miejsce zamieszkania, zdecydowana większość osób decyduje się na wynajem pokoju lub mieszkania. Na co zwracać szczególną uwagę podczas podpisywania umowy? Czy warto korzystać z firm pośredniczących w wynajmie?

Wynajem mieszkań – podstawowe informacje

Przeprowadzając się do nowego miasta lub kraju, na początku należy rozeznać się w lokalnym rynku. W tym celu warto odwiedzić strony internetowe, na których widnieją ogłoszenia m.in. wynajmu mieszkań i pokoi. Przed całym procesem, należy dodać uśredniony koszt wynajmu do miesięcznych kosztów życia. W ten sposób można oszacować na jakie wydatki trzeba się przygotować, planując przeprowadzkę.

Jak prawidłowo interpretować ogłoszenia na wynajem? Osoby szukające lokum, zazwyczaj są zainteresowane całą kwotą, jaką będą musiały zapłacić właścicielowi. Aby się tego dowiedzieć, należy dokładnie czytać ogłoszenia. Jakie mogą być dodatkowe koszty związane z wynajmem mieszkania lub pokoju?

mieszkanie na wynajem
  • Opłata dla właściciela zazwyczaj jest stała. Pieniądze można wysyłać na konto – wówczas mamy potwierdzenie wykonania przelewu lub wręczać osobiście – wtedy należy poprosić o pokwitowanie.
  • W mieszkaniach w blokach lub kamienicach płaci się również czynsz administracyjny. W zależności od wspólnoty, opłata może zawierać zaliczki za poszczególne media. W skład czynszu wchodzi m.in.: fundusz remontowy, wywóz śmieci, ogrzewanie, woda oraz ogrzewanie wody. Dodatkowo, w ramach czynszu płaci się również opłatę za m². W praktyce oznacza to, że im większe mieszkanie, tym większy czynsz. Wszystkie powyższe składowe opłaca się każdego miesiąca osobiście lub za pomocą przelewu, w ramach jednej opłaty za czynsz. Występuje ona w formie ryczałtu, czyli zaliczki. W niektórych sytuacjach właściciel bierze obowiązek opłacania czynszu na siebie, wówczas kwotę czynszu należy dodać do kwoty za wynajem.
  • Wynajem mieszkania wiąże się ze zużywaniem energii elektrycznej oraz gazu (jeżeli w konkretnym mieszkaniu są urządzenia wykorzystujące to paliwo). Opłata za czynsz nie obejmuje zużycia energii. W zależności od dostawcy, faktury wysyłane są drogą tradycyjną np. pocztą lub na adres e-mail. W większości przypadków okres rozliczeniowy trwa od 1 do 6 miesięcy. Opłaty muszą zostać dokonane w ustalonym terminie, na numer rachunku podany na fakturze.
  • Kolejną kwestią jest Internet. Jeżeli wynajmujący chce korzystać z bezprzewodowej sieci, w większości przypadków sam musi o to zadbać. W zależności od miasta, operatora i lokalizacji, należy liczyć się z kosztem do 100 zł miesięcznie.
  • Wynajem pokoju lub mieszkania może odbywać się poprzez firmy pośredniczące. W przypadku gdy najemca zdecyduje się podpisać umowę, firma pośrednicząca pobiera opłatę w wysokości jednomiesięcznego czynszu za wynajem. Warto jednak poszukać lokum na własną rękę, aby nie narażać się na dodatkowe koszty.
Прочитать  Инфопольша#7 Польские новости по-русски 11.09.2018

Wynajem mieszkań i pokoi – umowa

Najważniejszą rzeczą przy wynajmie jest umowa. Jeżeli mamy trudność w zrozumieniu niektórych zapisów, warto poradzić się kompetentnej osoby.  Wynajem pokoju zazwyczaj wiąże się z niższą kaucją niż wynajem mieszkania. Należy jednak przygotować się, że wynajmujący może wymagać kaucji w wysokości jedno, dwu, a nawet trzymiesięcznej opłaty za wynajem. Od czego zacząć sprawdzanie umowy najmu?

  • Podstawową informacją jest okres najmu. Najkorzystniejsze są umowy na czas nieokreślony, z możliwością 30-dniowego wypowiedzenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji należy jak najwcześniej poinformować właściciela, jednak nie później niż 30 dni przed wyprowadzką, o zamiarze opuszczenia lokalu. Następnie trzeba uregulować wszystkie rachunki. Umowy na czas określony również powinny zawierać okres wypowiedzenia, jednak w tym przypadku może być nieco dłuższy i wynosić np. 60 dni.
mieszkanie na wynajem
  • Kolejnym istotnym elementem umowy najmu jest zwrot kaucji. Najkorzystniejszą wersją dla najemcy jest, gdy zwrot całości kaucji odbywa się w dniu wyprowadzki, bez żadnych dodatkowych warunków. Bywa, że w umowie widnieje zapis, który uprawnia właściciela nieruchomości do zatrzymania części lub całości kaucji, w przypadku kiedy najemca, bądź najemcy wynajmują lokal krócej niż dany okres. Ta sytuacja jest szczególnie niekorzystna dla osób, które nie mają stabilnego zatrudnienia lub planują krótki pobyt.
  • Bardzo ważnym elementem umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym powinny być szczegółowo opisane wszystkie elementy wyposażenia mieszkania bądź pokoju wraz z ich stanem technicznym. W przypadku kiedy protokół jest niekompletny lub niewystarczająco szczegółowy, należy go uzupełnić.
  • Aby nie mieć problemu z płynnością finansową, warto aby dzień zapłaty za wynajem mieszkania bądź pokoju przypadał kilka dni po wypłacie. W ten sposób uniknie się niepotrzebnych napięć na linii najemca-właściciel.

Umowa musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Прочитать  Перевод часов. ДТП с гибелью украинцев. Помощь мигрантам в Польше - 28.03.2019 Инфопольша#33

mieszkanie na wynajem

Добавить комментарий